مطالب متفاوت در زمینه های مختلف برای شما عزیزان
by : x-themes
تحقیقات نشان میدهد هزاران سلول گوش انسان گاهی اوقات

صداهای خفیفی که در محیط اطراف وجود دارند را دریافت میکنند و به

مغز انتقال میدهند.آنگاه است که ما آنها را میشنویم.گاهی اوقات این

سلول ها آسیب دیده اند و با حساسیت بیشتری عمل میکنند.در

نتیجه شنیدن صداها گسترش میابد و میتواند موجب ناراحتی

شود.یعنی پیوسته یا در زمان های زیادی صداهایی شبیه سوت یا

وزوز میشنویم.گرچه علت اصلی این نوع صدای غیر طبیعی تقریبا

ناشناخته است اما احتمال دارد به علت تحریک رشته های انتهایی

عصب دهلیزی گوش این گونه صداها ایجاد شود.این نوع صدای مزاحم

و ناراحت کننده گوش میتواند مربوط به اختلالات عروقی مغز به

خصوص مجاور عصب شنوایی باشد.

سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ |- science stars -|

ϰ-†нêmê§